nuttige informatie

aanbevelingen patiënten betrekken ontwikkeling digitale zorg

De handreiking ‘Samenwerken met patiënten = digitale zorg die werkt’, is ontwikkeld door patientenorganisaties en bedoeld voor iedereen die actief is bij de ontwikkeling van digitale zorg: opdrachtgevers, financiers, projectleiders, zorgverleners, ontwerpers, tekstschrijvers… Met praktische aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en tips voor succesvolle samenwerking met patiënten.

De handreiking is opgenomen in het participatiekompas:
https://www.participatiekompas.nl/kennisbank/7-aanbevelingen-voor-digita...

PROM-toolbox

De PROM-toolbox bestaat uit de PROM-cyclus en de PROM-wijzer

De PROM-wijzer gaat over de orientatie en voorbereiding op het gebruik van PROMs.

De PROM-cyclus gaat over de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg.

Bekijk de PROM-wijzer en PROM-cyclus via: http://promtoolbox.zorginzicht.nl

www.meetinstrumentenzorg.nl

Deze vrij toegakelijke website meetinstrumenten http://www.meetinstrumentenzorg.nl bevat momenteel informatie over meer dan 400 meetinstrumenten (vragenlijsten (PROMs), observatie- en performancetesten).  De informatie bestaat uit een toelichtingsformulier met achtergrondinformatie over het gebruik van het instrument en over de kwaliteit en indien vrij beschikbaar is het meetinstrument te downloaden.

Onder het kopje overige bronnen vindt u overzichten van Duitse, Engelse en andere Nederlandstalige bronnen van meetinstrumenten. 

Wilt u een instrument toevoegen of heeft u opmerkinge of aanvullingen, stuur dan een mail naar: lectoraat-ap@zuyd.nl

COSMIN.nl

Op de website van www.cosmin.nl vindt u veel informatie over:
- systematische reviews van meetinstrumenten
- het beoordelen van de methodologische kwaliteit van studies naar meeteigenschappen
- het ontwikkelen van core outcome sets

Abonneren op nuttige informatie