Organisatie

Organisatie

De activiteiten van het netwerk worden georganiseerd door het bestuur. Heeft u ideeën of suggesties? Neem dan gerust met een van ons contact op.

Dr. Lotte Haverman (voorzitter)

Afdeling Psychosociale zorg, Emma Kinderziekenhuis, AMC. Amsterdam. l.haverman@amc.uva.nl

Prof. dr. Sandra Beurskens

Zuyd Hogeschool, lectoraat Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte & Maastricht University, School Caphri, programma Promoting and Personlised care. sandra.beurskens@zuyd.nl. Haar quote: "Bij meten in de zorg eerst de waarom vraag stellen. Als je die niet goed kunt beantwoorden dan niet meten."

Dr. Nanne Bos

Themagebied Zorg vanuit Patiëntenperspectief, NIVEL, Utrecht, n.bos@nivel.nl
Haar Quote: "De inbreng van cliënten in de zorg is niet vanzelfsprekend hier moet hard aan gewerkt worden, zodat patiënt-gerapporteerde uitkomsten echt patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn."

Martine Crins MSc

Onderzoeker (PhD) Revalidatiecentrum Reade te Amsterdam. M.Crins@reade.nl
Haar Quote: "we zouden op een zo patiëntvriendelijke en efficiënt mogelijke manier de patiënt-gerapporteerde uitkomsten moeten meten met topkwaliteit meetinstrumenten. Waar we uiteindelijk allemaal (patiënten, artsen, behandelaren/therapeuten, zorgmanagers en zelfs zorgverzekeraars) voordeel van hebben."

Maud van Muilekom MSc (bestuursassistente)

Psycholoog-onderzoeker (PhD-student) Psychosociale afdeling Emma Kinderziekenhuis, AMC, Amsterdam. m.m.vanmuilekom@amc.uva.nl

Abonneren op Organisatie