Symposium presentatie PROM-toolbox

Op vrijdag 31 maart 2017 presenteerde het Expertisenetwerk Patient Reported Outcomes de PROM-toolbox met interactieve workshops. Het Expertisenetwerk PROs in een unieke samenwerking tussen IQ healthcare, VUmc, Zuyd Hogeschool, Nivel, NFU, ISOQOL Nederland, Zorginstituut Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en VSOP.

De toolbox is te vinden via: http://promtoolbox.zorginzicht.nl

De PROM-toolbox ondersteunt u bij de selectie en invoering van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) en geeft antwoord op vragen zoals: Hoe kan ik PROMs inpassen in
de dagelijkse patiëntenzorg?; Hoe kan ik uitkomsten gebruiken voor kwaliteitsverbetering?; Hoe ontwikkel ik kwaliteitsindicatoren met PROMs?

De PROM-toolbox is ontwikkeld met subsidie van Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Federatie van UMC’s.

Het symposium werd georganiseerd door IQ Healthcare en vond plaats op het radboudumc in Nijmegen.

Datum: 
vrijdag, 31 maart, 2017 - 11:45
Plaats: 
Nijmegen