Cliëntenparticipatie bij onderzoek over de zorg!?

Inhoud

Het betrekken van cliënten bij onderzoek over de zorg staat, zowel in Nederland als internationaal, volop in de belangstelling. Maar hoe geef je clientenparticipatie in onderzoek nu vorm?

De mate waarin een cliënt participeert kan variëren van informeren, consulteren, adviseren, meewerken in partnership tot meebeslissen, ook wel bekend als de participatieladder. De mate en wijze van inbreng van cliënten bij onderzoek over de zorg staat in dit symposium centraal. Diverse onderzoekers en cliënten(vertegenwoordigers) gaan in op de participatie vanuit verschillende rollen van cliënten.

Welk niveau van inbreng is gewenst? Is meer altijd beter of moeten we het hebben over betekenisvolle inbreng? Wat hebben cliënten én onderzoekers nodig om op een optimale wijze bij te kunnen dragen aan onderzoek? Hoe kom je als onderzoekers aan goede cliënten en hoe vinden cliënten goede onderzoekers? 

Het symposium bestond uit één plenaire programma en een poster sessie. Voertaal van het symposium is Nederlands.

Programma

10:00-10:15     Korte opening en intro programma door dagvoorzitter: Prof. dr. Sandra Beurskens (Zuyd Hogeschool, UM)

10:15-10:45     Titel: Wat is cliëntenparticipatie?

Spreker: dr. Meralda Slager (opleidingsmanager Verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool)

10:45-11:15     Titel: Sterke verhalen uit het ziekenhuis – ziekenhuiszorg verbeteren met patiëntenervaringen

Spreker: dr. Stans van Egmond (senior onderzoeker, Rathenau Instituut)

11:15-11:45     Titel: KLIK en focusgroepen bij jongvolwassenen met stollingsziekten

Sprekers: dr. Lotte Haverman (post-doc onderzoeker, Emma Kinderziekenhuis/AMC) en Perrine Limperg MSc (PhD-student, Emma Kinderziekenhuis/AMC)

11.45-13:00     Postersessie en lunch

13:00-13.30     Titel: Inclusief onderzoek: academicus en onderzoekspartner samen op weg, maar hoe?

Spreker: drs. Susan Woelders (onderzoeker,  VUmc Metamedica)

13:30-14:00     Titel: Patiëntenorganisaties in onderzoek; patiënten van onderzoeksobject naar onderzoekspartner

Spreker: dr. Truus Teunissen (onderzoeker, VUmc Metamedica/EMGO+ en adviseur patiëntenparticipatie Longfonds) 

14:00-14:30     Titel: Opleiden van onderzoekers: wat hebben ze nodig om cliëntparticipatie in onderzoek optimaal vorm te geven?

Sprekers: drs. Esther Stoffers (beleidsmedewerker, Huis voor de zorg) en dr. Albine Moser (docent-onderzoeker, Zuyd Hogeschool, UM)

14:30-15.00 uur Pauze

15:00-15:30     Titel: Gespreksmethode “De stem van patiënten”

Spreker: dr. Lieke van der Scheer (post-doc onderzoeker, afdeling wijsbegeerte, Universiteit Twente)

15:30-16:00     Titel: Opleiden van cliëntvertegenwoordigers: Een vloek of een zegen?

16.00               Lessons learned + afronding

Datum: 
vrijdag, 14 november, 2014 - 09:30
Plaats: 
Tilburg