bronnen meetinstrumenten

database www.meetinstrumentenzorg.nl

Deze vrij toegakelijke database meetinstrumenten http://www.meetinstrumentenzorg.nl bevat momenteel informatie over meer dan 350 meetinstrumenten (vragenlijsten (PROMs), observatie- en performancetesten).  De informatie bestaat uit een toelichtingsformulier met achtergrondinformatie over het gebruik van het instrument en over de kwaliteit en indien vrij beschikbaar is het meetinstrument te downloaden.

Onder het kopje overige bronnen vindt u overzichten van Duitse, Engelse en andere Nederlandstalige bronnen van meetinstrumenten. 

Wilt u een instrument toevoegen of heeft u opmerkinge of aanvullingen, stuur dan een mail naar: lectoraat-ap@zuyd.nl  

Abonneren op bronnen meetinstrumenten